Documento sin título
RUGBY&BOXA

·Principis del rugby.

·Creador del ruby i biografía.

·Regalment de joc.

·Jocs olímpics.

·Reglament de combat.

·Infraccions.

·Jocs olímpics

·Modalitats de joc

·Haka

·Modalitats del combat.

·Entrada al combat